SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR BEŞ CİLDDƏ I CİLD Səməd Vurğun

0.00 Ort. Değerlendirme0 Oy
Yayımcı: Şərq-Qərb
Sayfa: 264 sayfa
Cilt: Sərtüzlük
Dil: Azərbaycan
Tip: Standart

Dədə Qorquddan gəlib Qurbanidən, Aşıq Abbasdan, Sarı Aşıqdan, Aşıq Əbsgərdən keçən yolunboyük bir zirvəsi xalq şairi Səməd Vurğundur. O, elə xoşbəxt sənətkarlardandır ki, ömrü yaratdığı şeir,həyatı damşdığı dil qədər yaşarıdır.Səməd Vurğun Vətənin və poeziyamn yaddaşında təkrarsız poetik şəxsiyyət, milli və beynəlmiblictimai xadim, elm və sənət təşkilatçısı, qeyri-adi şair, dramaturq, mütərcim və mütəfəkkir kimi yaşayır.Xalq ədəbiyyatı ib yazılı ədəbiyyatm bizə yaxın ən böyük körpüsü sayılan ölməz sənatkar əsasənheca vəznində yazdığı şeirbri və dram əsərbri ib dilimizin bütün zənginliyindən və şirinliyindənbəhrəbnərək dilbr əzbəri olan poeziya örnəkbri yaratmışdır. "Azərbaycan"ı yurdumuzun poetiktərənnümünə çevribn ustad sənətkarın xalq şeri səpkisində yazdığı qoşmaları, əruz vəznində lirikqəzəlbri, ictimai-siyasi və fəlsəfi mövzulu bir çox şeirbri ədəbiyyatımızın qızıl fonduna daxilolmuşdur.Səməd Vurğunun "Seçilmiş 3S3rbri"nin bu cildində qüdrətli şairin 1924-1937-ci ilbrdə yazdığışeirbr toplanmışdır.

Yorum

Gerekli alanlar işaretlendi *. E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Booksfer - E- Kütüphane, PDF Kitaplar