Gizli Örgütler Attila Tokatlı

0.00 Ort. Değerlendirme0 Oy
Yazarlar:
Dil: Türkçe

Bütün gizli örgütler niçin “siyasi” karakter taşır? “Çile çekmek”ten ne anlamak gerekir? Sarhoş edici içkilerle uyuşturucu maddeleri ilkin kimler bulmuş, hangi amaçla kullanmışlardır? Amerikan, Alman ve Yahudi halkları “ırkçı” olmaya niçin yatkındır? “Peygamber mucizesi”nden ne anlamak gerekir? İnsanlar niçin Mason olur? “Beyin yıkama” metotlarını kimler, hangi amaçla bulup geliştirmiştir? Atlantis efsanesinin kökeni ve tufan’la ilişkisi nedir? Eski gizemcilerin buluşlarıyla modern bilimin buluşları arasındaki paralellik nasıl açıklanabilir? Siyasi karakterli hangi şartlar sonucunda birer suç ortaklığı haline girer? Gizli cemiyetler niçin zor yoluyla ortadan kaldırılamaz? Bütün insanlığın bir gizli cemiyet halini alması ne demektir? sevgili dost Fethi Naci’nin «100 Soruda» dizisi içinde yer alacaktı. Ama kitap bitince görüldü ki,gerek öz gerekse işleniş bakımından, yerleşik bilim anlayışının dışında kal­maktadır; ve bu haliyle, «100 Soruda» dizisinde yayınlanmış öbür eserlerin ortak özelliğini meydana getiren saptamacı nesnelliğe aykırı düşecektir. Kitabın sorulu cevaplı örgüsü, sa­dece okura kolaylık sağlamak amacıyla korunmuştur. Ayrıca okurun, ki­tabı sistematik bir süreklilik içinde oku­yabileceği gibi, atlaya atlaya da okuyabileceğini belirtmek isterim: bütünü tüm boyutlarıyla kitaptır .

Yorum

Gerekli alanlar işaretlendi *. E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Booksfer - E- Kütüphane, PDF Kitaplar