Dostları necə qazanmalı və insanlara təsir etməli

0.00 Ort. Değerlendirme0 Oy
Yayımcı: Qanun Nəşriyyatı
Yazarlar:
Cilt: Zərifüzlük
Dil: Azərbaycan
Tip: Standart

Kitabda Karneginin üç böyük əsəri toplanmışdır.“DOSTLARI QAZANMAQ VƏ İNSANLARA TƏSİR GÖSTƏRMƏK NECƏ OLAR”,“KÜTLƏVİ NİTQLƏRDƏ ÖZÜNƏ İNAMI NECƏ YARATMALI VƏ İNSANLARANECƏ TƏSİR ETMƏLİ”, “NARAHATLIĞI ARADAN QALDIRMAQ VƏ RAHATYAŞAMAĞA BAŞLAMAQ NECƏ OLAR”Bu kitabı onun külliyyatı da adlandırmaq olar. Altmış ildən çoxdur ki, Carnegie`ninkitabları bu gün çox məşhur olan min­ lərlə insanın biznes və şəxsi həyatında uğurqazandırıb.Siz bu kitabda öz imkanlarınızdan maksimum səmərəli istifadənin yol­ larınımənimsəyəcəksiz:İnsan hazırlığının üç əsas üsulları-Sənə bənzər insanları tapmağın altı yolu-Düşüncəylə insanlar üzərində qələbə çalmağın on iki üsulu-Narazı salmadan insanları dəyişməyin doqquz üsulu-Pis vərdişlərdən xilas olmağın yolları.Bugünkü həyatına və gələcəyinə görə narahatlıq hissləri keçirən səkkiz milyon insaniztirablardan, qorxudan “NARAHAT OLMAĞA NECƏ SON QOYMALI VƏ RAHATYAŞAMAĞA BAŞLAMALI” kitabı vasitəsilə xilas olmuşdur.Bu kitab sənin biznes narahatçılığının və ya digər problemlərinin 50 fai­ zi­ ni aradanqaldırmağa, maliyyə narahatçılığından azad olmağa, yorul­ ma­ dan çalışmağa, özünüaramağa, özünü tapmağa yardım edəcəkdir.Şəxsi həyatınızda, biznesinizdə, dost çevrəsi qazanmaqda uğurlu ol­maq, eləcə də liderliyinsirlərini bilmək istəyirsinizsə, o zaman bu kitabı oxuyun.Dale CarnegieHOW TO WIN FRIENDS ANDINFLUENCE PEOPLEDeyl KarnegiDOSTLARI QAZANMAQ VƏ İNSANLARATƏSİR GÖSTƏRMƏK NECƏ OLAR

Yorum

Gerekli alanlar işaretlendi *. E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Booksfer - E- Kütüphane, PDF Kitaplar